Kuda ide srednja klasa?

13.10.2016.

Grafikon koji predstavlja distribuciju dohotka asocira na slona sa uzdignutom surlom dobio je naziv "elephant chart", izvor: Bloomberg

Branko Milanović, jedan od vodećih međunarodnih stručnjaka za pitanje nejednakosti, održao je danas u Beogradu, na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju predavanje na temu Globalizacija, migracije i budućnost srednje klase, u Beogradu, na Fakultetu za ekonomiju. Ovo predavanje deo je međunarodnog serijala Kapušćinski predavanja o razvoju, koje zajednički organizuju Evropska komisija, UNDP, Centar za socijalnu politiku.

Branko Milanović je ukazao na promene u distribuciji dohotka na globalnom nivou i posledice koje ove promene donose. Globalizacija je uticala da se pitanje nejednakosti sve više posmatra kao globalno pitanje, a ne pitanje od značaja za pojedinačne države. Jedna od najvažnijih posledica nejednakosti distribucije dohotka na globalnom nivou su povećane mešunarodne migracije, smatra Milanović, i ovaj trend će biti sve izraženiji i u budućnosti. Milanović je naglasio da postoje dva jasna rešenja za smanjenje faktora koji podstiče velike svetske migracije: “ili se dohoci siromašnih ljudi moraju podići u zemljama u kojima trenutno žive, ili će oni u sve većem broju odlaziti u bogatiji svet.”

Branko Milanović je vodeći međunarodni stručnjak o pitanjima koja se tiču nejednakosti dohotka. Od 2014. godine Milanović radi u Graduate Centru (City University of New York) kao gostujući profesor i kao naučni saradnik u LIS istraživačkom centru. Branko Milanović je bio vodeći ekonomista u istraživačkom odeljenju Svetske banke.

Predavanja Kapušćinski su dobila naziv po poljskom novinaru po imenu Ryszard Kapuscinski koji je pisao o zemljama u razvoju. U periodu od 2009. i 2016. održano je više od 80 predavanja sa 25.000 učesnika.