Prvi korak ka boljem vodosnabdevanju i putevima u Šidu

21.10.2016.

Stalna koordinatorka UN u Srbiji i predstavnica UNDP Irena Vojačkova Solorano predala je tehničku dokumentaciju predsedniku opštine Šid Predragu Vukoviću u prisustvu Masyoshi Yamatoa, Marije Peruničić i Vladimira Cucića

Šid, 21. oktobar 2016. – Stalna koordinatorka UN-a u Srbiji i predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Irena Vojačkova Solorano i  Prvi sekretar ambasade Japana u Srbiji Masyoshi Yamato predali su danas predsedniku opštine Šid Predragu Vukoviću tehničku dokumentaciju koja predstavlja neophodan prvi korak ka poboljšanju vodosnabdevanja i putne infrastrukture u Šidu. Primopredaji u Opštinskoj upravi prisustvovali su Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice i migracije i Marija Peruničić iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, kao i predstavnici javnih preduzeća iz Šida.

U okviru šire finansijske podrške Vlade Japana u vrednosti od 1.095.000 dolara, UNDP pomaže opštinama u Srbiji sa velikim brojem migranata i izbeglica da ojačaju zajedništvo, poboljšaju javne, komunalne usluge i infrastrukturu, i to na obostranu dobrobit domaćeg stanovništva i migranata.

Od septembra 2015. godine i početka migrantske krize, više od 700.000 ljudi je prošlo kroz Šid, na putu ka svom krajnjem odredištu. Opština je trenutno dom za oko 2.000 migranata, usled čega su dodatno opterećeni opštinski pružaoci javnih i komunalnih usluga, poput zdravstvenih, socijalnih, kao i usluga vodosnabdevanja, odnošenja komunalnog otpada, održavanja puteva i slično. UNDP je do sada pružio podršku opštini kroz sledeće aktivnosti:

  1. U junu ove godine obnovljeni su tereni za fudbal i košarku u jednoj od najstarijih škola u Sremu, Osnovnoj školi „Vuk Karadžić“ u mesnoj zajednici Adaševci, sagrađenoj 1749. godine, koju danas pohađa oko 300 đaka. Ovi sportski tereni su oduvek bili mesto druženja i okupljanja pre svega mladih, a od leta je na njima već održano nekoliko utakmica timova sastavljenih od lokalnog stanovništva i migranata. Cilj ove podrške (vrednost 50.000 dolara) je približavanje lokalnog stanovništva, migranata i izbeglica kroz sportske aktivnosti.
  2. Izrađen je „Generalni projekat i prethodna studija opravdanosti vodosnadbevanja naseljenih mesta u opštini Šid“ (vrednost 14.500 dolara), sa krajnjim ciljem da se poboljša kvalitet i kontinuitet snabdevanja vodom. Trenutni sistem vodosnabdevanja u opštini izložen je od druge polovine 2015. godine povećanom pritisku usled većeg broja korisnika i količine utrošene vode. Pored toga, Šid ima deset bunara na jednoj lokaciji, koji su različite starosti i daju vodu različitog kvaliteta, usled čega je neophodno izvesti dalja poboljšanja u sistemu vodosnabdevanja.
  3. Izrađena je tehnička dokumentacija - „Projekat za izvođenje rekonstrukcije raskrsnice Ulica Karađorđeve, Laze Kostića i Trga Republike u Šidu“ (vrednost 13.500 dolara), sa ciljem da se poboljša javni saobraćaj, smanje gužve i omogući polaganje vozačkih ispita u Opštini. Pomenuta deonica bila je pod povećanim pritiskom tokom 2015. i 2016. godine, usled tranzita stotina hiljada migranata kroz Šid.

UNDP nastavlja sa pružanjem podrške opštinama koje su se suočile sa prilivom migranata, sa ciljem da se unaprdi vitalnost lokalnih zajednica u uslovima povećane tražnje za lokalnim uslugama.

# # #

Za više informacija molimo Vas kontaktirajte: 

Danijelu Šever Radovanović, na  coms-drr.rs@undp.org ili telefonom +381 60 6 255 250