Sekundarne analize podataka dobijenih kroz istraživanje anketa o prihodima i uslovima života

21.10.2016.

U okviru Programa podrške razvoju istraživačkih kadrova iz oblasti društvenih nauka, podržano je 19 istraživača/ ica na početku karijere koji su pripremili 11 analitičkih papira koji predstavljaju sekundarne analize podataka dobijenih kroz detaljno istraživanje Anketa o prihodima i uslovima života (SILC), Ankete o potrošnji domaćinstva i Ankete o radnoj snazi, kao i administrativnih podataka, sa ciljem sveobuhvatnog razmevanja tematike i formulisanja efikasnih javnih politika.

Ovaj program je sproveden na inicijativu Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj a sa ciljem da se produbi razumevanje faktora koji utiču na siromaštvo, socijalnu isključenost, materijalnu deprivaciju, rizik siromaštva, nejednakost, pristup tržištu rada i druge aspekte u vezi sa kvalitetom života pojedinaca i porodica u Republici Srbiji.

Programom se postiglo dublje istraživanje fenomena siromaštva i uslova života u Srbiji, kao i i kreiranje predloga javnih politika na osnovu dobijenih podataka.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Tim za socijalno uključivanja pozivaju na korišćenje predstavljenih podataka, kao i na promociju nalaza i preporuka, sa nadom da cemo na taj način podstaći efikasnije unapređenje javnih politika i doprineti stvaranju inkluzivnijeg i pravednijeg društva.

Kompletne analize mozete pročitati na: