Poverenje i solidarnost spasavaju živote, a lokalni razvoj čine otpornijim na šokove

09.12.2016.

Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji, Predrag Terzić, gradonačelnik Kraljeva i Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

Objavljen Nacionalni izveštaj o humanom razvoju za Srbiju sa fokusom na otpornost lokalnih zajednica na prirodne katastrofe.

Kraljevo 9. decembar 2016. - Dobra informisanost, međusobno poverenje u lokalnoj zajednici i umreženost građana, privatnog  i nevladinog sektora u velikoj meri utiče na uspešnost odgovora opština na prirodne katastrofe, ističe se u 4. Nacionalnom izveštaju o humanom razvoju za Srbiju, koji je za potrebe Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pripremio istraživački tim Centra za istraživanje javnih politika.

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (United Nations Development Programme – UNDP) se od 1992. godine zalaže za humani razvoj, pristup razvoju koji nije ograničen samo na nacionalni dohodak, već je fokusiran na ljude i njihovu sposobnost da ostvare puni potencijal za vođenje zdravog, produktivnog i kreativnog života. U procesu izgradnje i održavanja okruženja pogodnog za to, društva i zajednice sve se češće suočavaju sa različitim izazovima – od negativnih ekonomskih i demografskih trendova, do poplava i zemljotresa.

Danas objavljeni izveštaj, pod nazivom Socijalni kapital: nevidljivo lice otpornosti, istražuje otpornost, to jest sposobnost opština u Srbiji da apsorbuju, odupru se i oporave od posledica prirodnih katastrofa – i da se nakon istih rekonstruišu na način otporniji od prethodnog.

Kako smanjiti rizik od katastrofa? Kako se bolje pripremiti za krizu? Kako angažovati volontere i efikasnije distribuirati humanitarnu pomoć? Zašto je važno uključiti žene u pripreme i razvoj sposobnosti reagovanja na rizik katastrofa? Kako sprečiti da siromašni, lica sa invaliditetom, stari i deca postanu još ranjiviji u trenucima krize? Zašto su partnerstva između državnih i ne-državnih aktera važna? Ovo su samo neka od pitanja na koja ovaj izveštaj nudi odgovore. Izveštaj ukazuje na značaj komunikacije, partnerstva i koordinacije, solidarnosti i volonterskog rada, humanitarne pomoći, socijalnog uključivanja i poverenja.

Nalazi proističu iz analize više stotina upečatljivih priča i svedočenja prikupljenih kroz direktne razgovore sa građanima i predstavnicima lokalnih vlasti. Nakon objedinjavanja svih prikupljenih svedočenja, izveštaj nudi skup preporuka na osnovu kojih mogu biti preduzete potrebne radnje za jačanje socijalnog tkiva i otpornosti zajednica.

Pored dijagnostikovanja problema, u izveštaju se različite opštine porede na osnovu indeksa kapitala otpornosti koji je formulisan posebno za ovu svrhu.      

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) je nevladina organizacija istraživačkog usmerenja (think tank), osnovana 2010. godine, koja se bavi ispitivanjem problema bezbednosnog i socioekonomskog statusa građana sa ciljem da utiče na poboljšanje primene javnih politika ili njihovu promenu.   

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je globalna mreža UN za razvoj, koja je prisutna u 177 zemalja i teritorija. UNDP pruža tehničke savete i pomoć u oblasti održivog humanog razvoja i podržava Srbiju u pridruživanju Evropskoj uniji.