Za bolje vodosnabdevanje i komunalne usluge u Preševu

22.12.2016.

Svečano otvaranje novih prostorija JKP "Moravica" u Preševu (sleva: Šćiprim Arifi, predsednik opštine Preševo, Hisaši Jamasaki Ambasada Japana, Žarko Petrović UNDP, Bojan Stević MDULS)

Preševo, 22. decembar 2016. – Predstavnici  Ambasade Japana i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji predali su danas predsedniku opštine Preševo Šćiprim Arifiju tehničku dokumentaciju koja će omogućiti poboljšano vodosnabdevanje i kvalitetnije komunalne usluge za građane ove opštine. Nakon primopredaje Generalnog projekta vodosnabdevanja Preševa, svečano su otvorene nove prostorije Javnog komunalnog preduzeća (JKP) „Moravica“.

Na ovaj način je obeležen završetak jednogodišnjeg projekta, vrednog 130.000 američkih dolara, koji su finansirali UNDP u Srbiji i Vlada Japana, a koji je sproveden u saradnji sa opštinom Preševo, Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS) i Komesarijatom za izbeglice i migracije.

Kvalitet rada i usluga JKP „Moravica“ unapređen je opremanjem novih prostorija u okviru zelene pijace, organizovanjem stručnog usavršavanja zaposlenih u JKP, nabavkom savremene telefonske centrale, uvođenjem računarske mreže i izradom softvera za automatizaciju izdavanja računa radi bolje naplate, kao i nabavkom 500 kontejnera za odlaganje čvrstog  otpada, motora i nove pumpe za vodovodnu stanicu za kvalitetno vodosnabdevanje.

Pored navedenog, u okviru projekta je pružena i pravna pomoć za izradu statuta i drugih strateških dokumenata i procedura preduzeća, izrađena je nova sistematizacija i opis radnih mesta i organizovano studijsko putovanje sa razmenom iskustava sa kolegama iz JKP Kladovo.

Predsednik opštine Preševo, Šćiprim Arifi izrazio je zahvalnost Vladi Japana i UNDP-u jer su „prvi prepoznali novonastale potrebe lokalne samouprave u migrantskoj krizi, i pomogli Opštini da lakše odgovori na izazove i probleme sa kojima se suočila. Zajedničkim naporima, uz podršku donatora i republičkih institucija, uspeli smo da krizu iskoristimo za razvoj lokalne zajednice. Unapređenje rada našeg JKP „Moravica“ i izrada Generalnog projekta vodosnabdevanja prvi su koraci ka poboljšanju komunalne infrastrukture u Preševu. Bolje komunalne usluge znače zadovoljnije građane i zdravije okruženje“, istakao je Šćiprip Arifi.

# # #

Za više informacija molimo Vas kontaktirajte:  Danijelu Šever Radovanović, na coms-drr.rs@undp.org ili telefonom +381 60 6 255 250