Bolje upravljanje otpadom u Šidu

30.01.2017.

Direktor JKP “Vodovod” Šid Marko Bajić, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević, UNDP Srbija portfolio menadžer Tatjana Strahinjić Nikolić, predsednik opštine Šid Predrag Vuković, direktor JKP “Standard” Šid Slavica Sremac i USAID Srbija menadžer projekata Siniša Čađo

ŠID, 30. januar 2017 – Javno komunalna preduzeća (JKP) zadužena za očuvanje čistoće u Šidu sada mogu efikasnije da rade svoj posao. Kroz “Projekat za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu”, koji sa 1,3 miliona dolara finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Program Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP), opštinsko JKP “Standard” dobilo je deset velikih kontejnera za čvrst otpad, dok je JKP “Vodovod” poboljšalo svoj vozni park nabavkom novog vozila za odvoženje tečnog otpada.

Nova oprema omogućiće bolju uslugu za 35.000 stanovnika Šida, za javne institucije i preduzeća, kao i za tri prihvatna centra u opštini. 

Kroz ovaj projekat, UNDP angažuje stručnjake kako bi se identifikovale najurgentnije infrastrukturne potrebe, izvršila priprema opština i osiguralo njihovo bolje reagovanje na postojeće i buduće vanredne situacije. Nabavka danas uručene opreme za upravljanje otpadom, u vrednosti od 83.000 dolara, utvrđena je kao glavni prioritet za JKP u Šidu.

U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije, Projekat za jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za reagovanje na migrantsku krizu pomaže opštinama da poboljšaju živote kako svojih građana tako i migranata, kao i da osiguraju održivi razvoj. Sprovodi se u Subotici, Kanjiži, Šidu, Bosilegradu, Dimitrovgradu i Preševu.

 KONTAKT:   Danijela Šever Radovanović, coms-drr.rs@undp.org.