Inicijalna procena stanja žive u Republici Srbiji – uvodna radionica

14.02.2017.

U organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u zgradi UN u Srbiji održana je danas uvodna radionica za pripremu inventara žive.

Konferencija se realizuje u okviru projekta “Inicijalna procena kapaciteta Minamata konvencije o živi u Republici Srbiji” koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF) i ekspertsku podršku Nacionalnog ekspertskog tima.

Nakon uvodnog obraćanja Jasmine Murić, nacionalne direktorke projekta, predstavljeni su i osnove i ciljevi projekta koji treba da obezbedi stručnu osnovu Vladi Republike Srbije i resornom ministarstvu kako bi se pokrenuo proces ratifikacije Minamata konvencije o živi. Predstavnici ministarstva predstavili su nacionalni pravni i institucionalni okvir u domenu upravljanja hemikalijama, uključujući i živu, a naglašeno je da je zakonska regulativa u velikoj meri usaglašena i sa pravnim tekovinama EU. Naglašen je značaj projekta ne samo za ratifikaciju same konvencije već i za uspostavljanje uslova i koordinacionih mehanizama za njeno sprovođenje. U tom kontekstu predstavljen je i presek stanja po pitanju trenutnog praćenja žive u medijumima životne sredine (voda, vazduh, zemljište), a pružene su i informacije o ključnim potencijalnim izvorima žive u Srbiji. Međunarodni konsutant na projektu naglasila je značaj pripreme kvalitetnog inventara emisija i ispuštanja žive u životnu sredinu posebno navodeći značaj učešća svih zainteresovanih strana u obezbeđivanju tačnih i verifikovanih podataka.

Pored toga, da bi Srbija dobila kompletan nacionalni profil o stanju žive, neophodno je identifikovati i celokupan otpad koji sadrži ovu materiju, kao i sve kontaminirane lokacije. Na taj način biće moguće pripremiti sveobuhvatan plan za rešavanje ključnih problema u vezi sa živom u Republici Srbiji. 

Kontakt za više informacija: Stevan Vujasinović 011 4155 310 ili communications.rs@undp.org