Konferencija povodom predstavljanja modela saradnje u cilju zapošljavanja Roma povratnika

21.02.2017.

Nakon sprovođenja pilot “modela saradnje” koji je doprineo zapošljavanju Roma povratnika u tri lokalne samoupravne jedinice u Srbiji, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Beogradski fond za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma nastavljaju sa radom na razvoju i širenju ovog uspešnog modela. Model je sproveden tokom 2016. godine u okviru projekta “Pružanje podrške za reintegraciju Roma povratnika” posvećenog zapošljavanju, obrazovanju i udomljavanju Roma, čiji su zahtevi za azil odbijeni u zemljama Evropske unije.

U nastojanju da predstavi postignute rezultate i dalje zagovara podršku modelu, UNDP sa partnerima organizuje konferenciju “Saradnja kao model? Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju” u utorak, 7. marta u Kući Ujedinjenih nacija u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 64 na Novom Beogradu. Cilj konferencije je otvaranje debate o načinima poboljšanja i širenja implementacije modela, pri čemu će akcenat biti na aktivnom učešću privatnih kompanija i preduzeća, kao i međunarodnih organizacija.

Građani Srbije nastavljaju da apliciraju za azil, a broj povratnika i dalje raste. Procenjuje se da oko 80% njih pripada romskoj nacionalnoj manjini. Ovaj priliv povratnika dodatno opterećuje kapacitete lokalnih samouprava za readmisiju i integraciju, što znatno uvećava probleme sa kojima se ovi ljudi susreću. Sa druge strane, postojeća praksa je pokazala da saradnja lokalnih samouprava, privatnih kompanija, multinacionalnih organizacija i lokalnih romskih udruženja može predstavljati izlaz iz začaranog kruga. Povratnici zaista mogu biti razvojni potencijal za lokalne zajednice, kako sa ekonomskog, tako i sa aspekta demokratskog društva.