Saradnjom privatnog, javnog i civilnog sektora do integracije Roma readmisanata

07.03.2017.

Model zapošljavanja i rešavanja stambenog pitanja za Rome readmisante koji je povezao resurse, kapacitete i ekspertizu privatnog, javnog i civilnog sektora i rezultirao upošljavanjem 27 Roma readmisanata i popravkom 10 kuća danas je predstavljen na konferenciji “Saradnja kao model? Zapošljavanje Roma povratnika – ka odgovornosti i razvoju”. Ovaj model saradnje je sproveden 2016. godine u okviru pilot projekta ”Pružanje podrške za reintegraciju Roma povratnika” posvećenog zapošljavanju, obrazovanju i udomljavanju Roma, čiji su zahtevi za azil odbijeni u zemljama Evropske unije, od strane UNDP, Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE) i Stalna konferencija romskih udruženja građana – Liga Roma.

Cilj današnje konferencije bio je predstavljanje ovog uspešnog modela ali i otvaranje debate o načinima poboljšanja i širenja implementacije modela, sa posebnim fokusom na aktivno učešće privatnih kompanija i preduzeća, kao i međunarodnih organizacija. U uvodnom delu konferencije su govorili Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji, Tanja Miščević, šefica Pregovaračkog tima Srbije za pregovore sa EU, Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije i Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

Prema rečima gđe Nedere jedan od najvažnijih aspekata ovog projekata je bio da se razvije model koji će Romima povratnicima po njihovom povratku u Srbiju iz zemalja EU omogućiti integraciju u društvo. Gđa Nedera je napomenula da su partnerstva ključ za održivu reintergraciju, i to ”partnerstvo nacionalnih i lokalnih vlasti, vlade i civilnog sektora, vlade i međunarodnih organizacija, i ono možda najvažnije – partnerstva sa privatnim sektorom.”

Između 75 i 80 odsto registrovanih povratnika u Srbiju na osnovu sporazuma o readmisiji su romskog porekla, a kapaciteti lokalne samouprave za rešavanje pitanja inkluzije su ograničeni. Migraciona kriza iz 2015. godine postavila je velike izazove Evropskoj Uniji i imala je značajan uticaj na politike azila. Trenutno se samo jedan procenat zahteva za azil podnesenih u Nemačkoj i drugim zemljama članicama EU smatra prihvatljivim. Povećan broj neosnovanih aplikacija za azil podnetih od strane srpskih građana preti da ugrozi bezvizni režim odobren Srbiji 2009. godine.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Stevana Vujasinovića mejlom na stevan.vujasinovic@undp.org ili telefonom na 011/41 55 310.