Počinje treće Regionalno istraživanje o Romima

14.03.2017.

Beograd, 14.3.2017. Radionicom koja je organizovana u kancelarijama UNDP u Beogradu otpočeo je novi, treći ciklus Regionalnog istraživanja o Romima koji će imati ulogu u smanjivanju razlika i siromaštva između marginalizovanih pripadnika romske nacionalne manjine i neromskog stanovništva, ali će i doprineti da se romskoj populaciji omogući bolji pristup društveno-ekonomskim pravima. Istraživanje će biti sprovedeno u Zapadnomo Balkanu i Turskoj tokom 2017.

Na samom početku radionice Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji, Nenad Ivanišević, Ministarstvo rada, zapošljavanja i boračkih pitanja, Dragana Jovanović, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Mirjana Maksimović iz EU delegacije predstavili su ciljeve Istraživanja, nakon čega je usledilo više informacija o metodologiji, upitniku, indikatorima kao i poređenje sa istraživanjem iz 2011.

Steliana Nedera je naglasila tom prilikom da je cilj UNDP-a da „osmisli i sprovede programe koji rešavaju osnovne uzroke isključenosti pripadnike romske nacionalne manjine kao i da se smanje razlike i siromaštvo između marginalizovanih pripadnika romske nacionalne manjine i neromskog stanovništva.“

Gđa Nedera je dodala i da ključni korak ka tom cilju predstavlja razvoj efikasnog sistema za prikupljanje podataka i nadgledanja sprovođenja politika koje se tiču socijalnog uključivanja pripadnika romske nacionalne manjine. Na taj način lakše će se pratiti napredak, kao i ostvariti održivi rezultati.

G. Ivanišević je naglasio da se Vlada Srbije raduje istraživanju i rezultatima, posebno imajući u vidu da novi Nacionalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma uksoro treba da bude usvojen. On je takođe napomenuo da će nam istraživanje omogućiti da uporedimo sadašnje stanje sa onim iz 2011. i da vidimo da li je bilo napretka kada je u pitanju socijalno uključivanje Roma.

Istraživanje će biti sprovedeno u saradnji sa Svetskom bankom, uz podršku Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore i proširenju i u konsultaciji sa Agencijom za osnovna prava EU.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Stevana Vujasinovića mejlom na stevan.vujasinovic@undp.org ili telefonom na 011/41 55 310.