Biti LGBTI na Zapadnom Balkanu je lakše, ali još daleko od lakog

23.03.2017.

Beograd, 23.3.2017. – Razvojem zakonskih i institucionalnih okvira za zaštitu ljudskih prava, posebno onih koji se odnose na ravnopravnost, dolazi i do boljitka u životima LGBTI osoba u zemljama Zapadnog Balkana. Ipak, mnoštvo izazova i nedostataka koji se javljaju prilikom njihovog sprovođenja kao i stalna prisutnost društvenih stigmi nam ukazuju da nas čeka dug put do tačke u kojoj će ova društva imati koristi od inkluzivnog razvoja, u kojem svojim punim potencijalom učestvovuju i pripadnici LGBTI zajednice. 

Ova zapažanja su na dvodnevnoj regionalnoj konferenciji u Beogradu, u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), okupila predstavnike vlasti, kreatore politika, aktiviste nevladinog sektora i međunarodne razvojne partnere, kako bi udružili snage u smanjivanju nejednakosti i isključenosti, i borbi protiv homofobije i transfobije sa kojom se suočavaju LGBTI osobe u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji.     

„Mi cenimo sve napore učinjene da se unapredi zakonski okvir u državama u kojima sprovodimo projekat, ali isto tako treba da prepoznamo nedostatke i potvrdimo da je njihova potpuno sprovođenje neophodno,” kazala je Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP u Srbiji i istakla “da neke oblasti i dalje nisu adekvatno regulisane i zahtevaju izmene zakona, kao što je položaj interseksualnih I transrodnih osoba i istopolnih partnerstava.” 

U nedostatke spada nekonzistentno sprovođenje antidiskriminacionih propisa, istraga, vođenje postupaka pred sudovima i sankcija za zločine iz mržnje, kao i činjenica da transrodne osobe nisu u potpunosti zakonski priznate. 

Ovu poruku je ponovio i Meho Omerović, narodni poslanik i predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na samom otvaranju konferencije pred oko 100 učesnika u konferenciji. On je istakao da je neophodno da se usvoje novi zakoni i politike, kao i da se dosledno sprovodi i neguje pozitivna klima koja stvara uslove za uspeh misije projekta, da „Biti LGBTI“ postane lakše.    

Da bi se to postiglo, partneri su se založili da se među prioritete koje će zagovarati uključe i teme zaštita od nasilja, zloupotrebe policije, stigmi i diskriminacije u zdravstvu, stanovanju , obrazovanju, sudstvu i upravi. 

Agencije i programi Ujedinjenih nacija već dugo ističu da nasilje i diskriminacija protiv LGBTI osoba moraju da prestanu, navodeći da postoji zajednička posvećenost i podrška zaštiti prava na seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

Projekat „Biti LGBTI u Istočnoj Evropi” koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj  (USAID), sprovodi UNDP sa ciljem da potkrepi bazu dokaza, razvije pristupe zagovaranju i instrumente na lokalnim jezicima i da pozove na dijalog između nacionalnih donosioca odluka i LGBTI organizacija civilnog društva, njihovih saveznika/ca i drugih zainteresovanih strana.

Krajnji cilj projekta je da smanji nejednakosti I isključenost sa kojima se suočavaju LGBTI osobe.

Za više informacija, molimo Vas da kontaktirate Stevana Vujasinovića putem telefona na +381 (0)11 4155 310 ili imejla na communications.rs@undp.org