Potpisivanje ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim objektima u nadležnosti jedinica lokalne samouprave

20.04.2017.

U četvrtak, 20. aprila 2017. godine u prostorijama Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić potpisao je s predstavnicima 13 jedinica lokalnih samouprava ugovor o dodeli bespovratnih sredstava za kofinansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti u javnim zgradama u njihovoj nadležnosti. Ukupno je dodeljeno 25 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti i 500.000 USD iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Sredstva su dodeljena na osnovu rezultata javnog poziva lokalnim samoupravama koji je Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo oktobra prošle godine.

Višečlana komisija, sačinjena od predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike i UNDP-a, kojom je predsedavala državni sekretar Mirjana Filipović i koja je radila uz tehničku podršku stručnog konsultanta koju je obezbedio UNDP, vrednovala je prispele predloge projekata prema postavljenim kriterijumima među kojima je najvažniji smanjenje emisije CO2 nakon implementacije projekta. Izabrano je 13 najbolje rangiranih projekata koji su zadovoljili uslove javnog poziva.

Bespovratna finansijska sredstava GEF-a obezbeđena su kroz projekat „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji” koji zajednički sprovode UNDP i Ministarstvo rudarstva i energetike, a finansiraju ga GEF i UNDP sa 2,5 miliona dolara.

Svrha projekta „Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji”, koji traje do decembra 2020. godine, je povećanje ulaganja u energetsku efikasnosti javnih zgrada i u komunalne usluge, kao i da se dobrim upravljanjem unapredi njihova energetska i troškovna efikasnost. Takođe, projekat će obuhvatiti i dalji rad na unapređenju zakonodavnog okvira i podizanju kapaciteta na centralnom i lokalnom nivou za sprovođenje energetskog menadžmenta.

 

Kontakt osoba za više informacija o projektu:

Maja Matejić, Portfolio mendžer za energetiku

Program Ujedinjenih nacija za razvoj

e-mail: maja.matejic@undp.org

www.undp.org.rs