Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

17.05.2017.

IDAHOT (Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije) se obeležava svakog 17. maja od 2004. godine sa ciljem da skrene pažnju kreatora politike, lidera, društvenih pokreta, javnosti i medija o nasilju i diskriminaciji koju doživljavaju LGBTI osobe u celom svetu.

IDAHOT 2017 se fokusira na "porodicu".

Ovaj fokus obuhvata:

- Ulogu porodice u dobrobiti svojih LGBTI članova

- Poštovanje prava LGBTI porodica (Rainbow porodice)

Nadamo se da će stavljanje fokusa na porodice ojačati vidljivost i glas LGBTI roditelja, ojačati vidljivost i poruku Rainbow porodica i dovesti do napretka u priznavanju i prava, jačanje vidljivosti i glas dece LGBTI roditelja, a moguće ojačati strukturiranje njihovog pokreta u nastajanju, povratiti progresivno razumevanje "porodičnih vrednosti" i olakšati saveze sa progresivnim organizacijama koje se bave porodicama.

S obzirom na blizinu u datumima i vrednostima međunarodnog Dana ravnopravnosti porodica (IFED), početkom maja, bila je veoma prirodna i uzbudljiva odluka da se kombinuju IFED i IDAHOT 2017. godine.

Pročitajte više o problemu i kako preduzeti akciju:

http://dayagainsthomophobia.org/idahot-ifed-2017-celebrate-family-diversity/