Svetski dan zaštite životne sredine - "Ne kockaj se s prirodom"

05.06.2017.

Svake godine, na Svetski dan zaštite životne sredine, više od stotinu zemalja se trudi da kroz različite aktivnosti podigne svest donosilaca odluka kao i javnosti o važnosti zaštite životne sredine. Nemačka Vlada više od 15 godina pruža podršku Srbiji kao i regionu Jugoistočne Evrope u ispunjenju ekoloških standarda EU u cilju stvaranja boljih uslova za život građana.

Ove godine, na incijativu bilateralnih i regionalnih projekata nemačke razvojne saradnje koje sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a uz podršku resornih ministarstava, pre svega Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i partnerskim institucijama, organizovaće se bogat programski sadržaj. Manifestacija je simbolično nazvana „Ne kockaj se sa prirodom“ i ima za cilj da promoviše nephodnost zaštite životne sredine i održive potrošnje resursa. Na taj način doprineće se i globalnoj inicijativi za održivi razvoj Ujedinjenih nacija i nemačkim Akcionim danima za održivost.

Aktivnosti će biti organizovane na dve lokacije: na Keju Oslobođenja, pored Hotela Jugoslavije, i na Velikom Ratnom ostrvu u periodu od 10 do 14 časova, u saradnji sa partnerima - Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda, JKP “Zelenilo Beograd”, Zelenom poslaničkom grupom, Beogradskim fondom za političku izuzetnost, udruženjima “Prijatelji dece Srbije” i “Prijatelji dece Novog Beograda”, fondacijom  Recan, Mladim istraživačima Srbije i još mnogim drugima.

Program će obuhvatiti široku lepezu ekoloških tema, od upravljanja otpadom i otpadnim vodama, energetske efikasnosti, klimatskih promena, upravljanja poljoprivrednim zemljištem, razvoja turizma u Dunavskom regionu, unapređenja komunalnih usluga do zaštite prirode i  očuvanja biodiverziteta kako u Srbiji, tako i celom regionu Jugoistočne Evrope.

Donosioci odluka, narodni poslanici, predstavnici ambasada i međunarodnih organizacija zajedno sa decom, mladima i ostalim građanima će razmenjivati ekološke ideje i kreativna rešenja i imaće priliku da učestvuju u različitim igrama na temu zaštite prirode i životne sredine. Svi posetioci će moći da provere svoje znanje u eko-kvizu “Ne kockaj se sa prirodom” i društvenoj igri “Igraj za energiju”, ali i svoju spretnost u košarci bacajući limenke u koš za reciklažu.

Organizatori će sa donosiocima odluka u sektoru životne sredine kao i drugim sektorima koji u velikoj meri utiču na životnu sredinu kao što su turizam, transport i ekonomija, narodnim poslanicima, predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija, kao i predstavnicima medija posetiti zaštićeno prirodno dobro Veliko Ratno ostrvo. Stručnjaci JKP “Zelenilo Beograd” koji upravljaju ovim prirodnim dobrom će tokom obilaska ukazati učesnicima na značaj i ulogu ovog ekosistema za grad Beograd.