Najveći LGBTI internet resursni centar u regionu Zapadnog Balkana i Turske

20.06.2017.

UNDP i ERA sa zadovoljstvom predstavljaju najveći LGBTI internet resursni centar u regionu Zapadnog Balkana i Turske, koji je dostupan na adresi http://www.lgbti-era.org/online-resource-center.

Ovaj resursni centar na internetu je razvijen kako bi se osiguralo da svi međunarodni i regionalni LGBTI instrumenti za zaštitu ljudskih prava, standardi, principi, političke preporuke, uputstva, alati, brošure i sl. postanu široko dostupni za organizacije civilnog društva, vladine zvaničnike, medije, istraživače i sve druge zainteresovane pojedince i institucije u regionu Zapadnog Balkana, Turske  i šire.

Jedan od glavnih razloga za stvaranje ove baze je da stvori mogućnost da se značajni dokumenati kao što su zvanične politike, pozicije vlade i korespondencije prevedu na lokalne jezike i na taj način stave na raspolaganje državnim institucijama i relevantnim akterima. Resurs pruža mnoge važne dokumenate sa prevodom na lokalnim jezicima.

ERA, u saradnji sa UNDP-om, izradila je platformu na internetu koja je sada dostupna sa podacima, dokazima i informacijama o stanju prava LGBTI osoba u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu*, BJR Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji i Turskoj.

Ova platforma ima višejezičnu komponentu i omogućava pristup informacijama putem aplikacija na tablet urađejima, pametnim telefonima i na drugim prenosivim uređajima. Korisnici, takođe, mogu da postave svoje dokumente koji će, nakon pregleda moderator, biti svima dostupni u bazi.

Platforma nudi resurse i informacije za veoma dugu listu tema, uključujući pravo, politiku, obrazovanje itd. Dizajnirana je tako da pretraživanje učini lakim i sveobuhvatnim, uključujući mogućnost direktnog preuzimanja.

Projekat, kao i izrada platforme, finansijski je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Resursni centar na internetu je razvijen u okviru Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i regionalnog projekta "Biti LGBTI osoba u istočnoj Evropi: smanjenje nejednakosti i isključenosti i borba protiv homofobije i transfobije koju osećaju LGBTI osobe" u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Srbiji.