Da održimo vezu: podržano osam SOS telefona

07.07.2017.

Predstavnice UNDP sa predstavnicama ženskih nevladinih organizacija, dobitnica grantova za pomoć u pružanju usluge SOS telefona

Usluga SOS telefona za podršku ženama u situaciji nasilja, koju pružaju ženske nevaldine organizacije biće dostupna većem broju korisnica, a posebno Romkinjama i ženama sa invaliditetom. Podršku u vidu grantova dobilo je osam udruženja koja pružaju ovu specijalizovanu uslugu. Grantove je obezbedio UNDP, u okviru zajedničkog projekta Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama II.

Podržano je udruženje „Femina“ iz Smederevske Palanke koje će raditi na proširenju pružanja podrške u ostvarenju prava, psihosocijalnih i psiholoških usluga ženama koje su u situaciji nasilja iz Podunavskog i Braničevskog okruga, dok će usluga „Peščanika“ iz Kruševca biti proširena u Rasinskom okrugu kroz osnivanje dva nova SOS servisa u Brusu i Ćićevcu. “Ženski centar Užice”, proširiće uslugu na tri opštine Čajetina, Bajina Bašta i Požega, čime bi bio obuhvaćen Zlatiborski okrug, a Fenomena iz Kraljeva će postojeću uslugu proširiti da bude dostupna 24 časa ženama u situaciji nasilja.

Posebno smo nastojali da doprinesemo da usluga bude dostupna ženama koje pripadaju ranjivim grupama – “Osvit” iz Niša nastaviće da pruža uslugu SOS telefona na romskom jeziku, Romski centar za žene i decu Daje radi na informisanju i unapređenju zaštite Romkinja koje su u situaciji nasilja iz beogradskih romskih nasilja, dok Udruženje Roma Novi Bečej radi na pružanju podrške ženama koje su pretrpele seksualno nasilje. Organizacija za podršku ženama sa i bez invaliditeta koje su u situaciji nasilja …IZ KRUGA VOJVODINA podržana je kako bi nastavila da radi na emotivnom, psihološkom, informativnom i pravnom osnaživanju i pružanje podrške ženama koje trpe nasilje. 

SOS telefoni su specijalizovane usluge namenjene ženama sa iskustvom nasilja koji obezbeđuju podršku i informacije o načinima na koje osobe koje su doživele nasilje u porodici i partnerskim odnosima mogu da zaštite sebe i kako i kojim institucijama mogu da prijave nasilje. Pored podrške koja se pruža, žena koja je preživela nasilje se istovremeno osnažuje da izađe iz situacije u kojoj se nalazi. SOS telefoni su ključni za prvi kontakt sa korisnicom i za izlaženje u susret njenim potrebama, kao i za dalje usmeravanje na službe u zajednici kao što su centri za socijalni rad, policija, zdravstveni centar, tužilaštvo.

SOS telefoni u Srbiji postoje 25 godina. Ovu uslugu pružaju posebno obučene aktivistkinje sa višegodišnjim iskustvom i ekspertizom za rad sa ženama koje su preživele nasilje. Prema podacima Mreže Žene protiv nasilja, ovu uslugu u Srbiji pruža 27 ženskih nevladinih organizacija u 18 gradova u Srbiji, a godišnje ovi telefoni prime više od 10 000 poziva. U proseku oko 2/3 rada specijalističkih nevladnih organizacija volonterskog je karaktera i pod stalnim pritiskom da će se usluga ugasiti.

Aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II, realizuju UNICEF, UN Women, UNFPA i UNDP, u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, na čelu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji usmeren je na razvoj društvenog i institucionalnog okruženja koje će doprineti nultoj toleranciji i iskorenjavanju nasilja nad ženama u Srbiji. Zajedničkim delovanjem agencija Ujedinjenih nacija i Vladinih tela doprinosi se rešavanju problema nasilja u porodici i partnerskim odnosima, unapređuje podrška ženama, devojčicama i njihovim porodicama i stvara okruženje koje ne toleriše nasilje.

Projekat se sprovodi uz podršku Vlade Švedske.