UNDP predvodi razvoj nomotehničkih veština kod državnih službenika, studenata i predstavnika lokalnih skupština opština i gradova

13.07.2017.

Za predstavnike lokalnih skupština biće organizovani kursevi nomotehnike, dok će Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu prvi put za studente prava, državne službenike i predstavnike lokalnih skupština objaviti monografiju i priručnik o nomotehnici i pravničkom rasuđivanju, u čijoj će izadi učestvovati eminentni predstavnici akademske zajednice i stručnjaci iz prakse.

Gđa Steliana Nedera, zamenica stalne predstavnice UNDP-a u Srbiji i g. Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, danas su potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u vrednosti od 19.000 dolara, kojim će se obezbediti obuke za predstavnike lokalnih skupština opština u tri odabrana grada u Srbiji, kao i štampanje materijala kojima se omogućava uvid u teorijske i paktične pristupe u nomotehnici i obezbeđuje poboljšanje kvaliteta novih zakonodavnih rešenja. Bespovratna sredstva obezbeđena su u okviru projekta “Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine – druga faza”, koji UNDP sprovodi u saradnji s Narodnom skupštinom Republike Srbije, zahvaljujući Švajcarskoj agenciji za razvoj i saradnju (SDC).

Ovim grantom uspešno je nastavljena saradnja s Pravnim fakultetom u oblasti razmene najbolje zakonodavne prakse i unapređenja znanja studenata i javnih službenika. Na Fakultetu je 2016. godine održan kurs o nomotehnici i pravničkom rasuđivanju na kojem je dodeljen ukupno 121 sertifikat za 41 studenta i 80 javnih službenika. Kurs je od ove godine uvršten u redovan nastavni plan i program Pravnog fakulteta.

Predstojeće aktivnosti nadograđuju se na uložene napore i saznanja stečena prethodne godine. Učesnici kursa ukazali su na potrebu za sveobuhvatnom publikacijom iz oblasti nomotehnike u Srbiji, što je upravo i podstaklo objavljivanje monografije i priručnika o nomotehnici i pravničkom rasuđivanju. Obuka izrađena za predstavnike lokalnih skupština opština biće u formi predavanja i radionica, diskusija o pitanjima relevantnim za njihovu oblast rada na lokalnom nivou, kao i pregled. Obukama će rukovoditi prof. Radmila Vasić.

Za više informacija o ovom projektu kontaktirajte Stevana Vujasinovića telefonom na +381 (0)11 4155 310 ili imejlom na communications.rs@undp.org