Zadovoljstvo ostvarenim, ali puno posla tek predstoji: zaključak konferencije o internoj kontroli za sprovođenje javnih nabavaki

27.07.2017.

Dušan Vujović, ministar finansija u Vladi Republike Srbije, pozdravlja učesnike na otvaranju dvodnevne konferencije

Arandjelovac, 27. jul 2017. Uprkos očiglednom napretku koji je ostvaren u poslednjih nekoliko godina u konsolidaciji javnih finansija u Republici Srbiji, i dalje predstoji veliki posao kako bi se obezbedila održivost postignute finansijske stabilnosti, nastavak uvođenja i dalje primene novih standarda u oblastima finansijskog upravljanja i finansijske kontrole.

Ovo je siže zaključaka dvodnevne konferencije koju je organizovala Kancelarija Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) okupljajući profesionalce iz oblasti javnih nabavki sa svih nivoa državne uprave radi sagledavanja značaja i daljeg razvoja funkcije interne kontrole za efikasnost i delotvornost javnih nabavki u Srbiji. Cilj ovih napora jeste unapređenje rada organa uprave i ispunjenje zahteva koji proističu iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Strateški okvir za reforme u ovoj oblasti je usvojen od strane Vlade Republike Srbije u maju 2017. godine, i čini sastavni deo Strategije za reformu javne uprave i Programa za reformu javnih finansija. On ujedno predstvalja i instrument za koordinaciju podrške Evropske unije i bilateralnih donatora u ovoj oblasti u Srbiji, koji su učešćem svojih predstavnika u dvodnevnoj konferenciji nastavili svoju dugogodišnju podršku u ovoj oblasti.

Izveštaji o do sada obavljenim finansijskim revizijama u lokalnim samoupravama, kao i izveštaji o obavljenim revizijama svrsishodnosti daju precizne smernice za unapređenje funkcionalnosti, zakonitosti i svrsishodnosti poslovanja korisnika javnih sredstava. Statistički podaci i podaci o strukturi konstatovanih nepravilnosti u sprovođenju javnih nabavki od strane lokalnih samouprava upućuje na zaključak da su nepravilnosti u sprovođenjeu javnih nabavki posledica tri važna faktora ili okolnosti (rizika):

1. Slabosti u sistemu interne kontrole, koji uključuju i nepostojanje funkcionalne interne revizije kod lokalnih samouprava,

2. Nedostatak tehničkih kapaciteta i znanja za efektivno finansijsko planiranje, i najvažnije

3. Odsustvo volje od strane najviših rukovodilaca korisnika javnih sredstava na lokalu (gradonačelnika/predsednika opština) za poštovanje i postupanje u skladu sa primenjivim zakonskim propisima.

Prva dva rizika se mogu umanjiti ili otkloniti putem jačanja kapaciteta i kroz usavršavanje znanja državnih službenika koje već sprovode Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija i Uprava za javne nabavke uz poršku međunarodnih razvojnih partnera.  Za umanjenje trećeg rizika potreban je visok nivo političke podrške kako bi se izvršile depolitizacija državne uprave, optimizacija poslovnih procesa i racionalizacija.

Zaključak učesnika konferencije može se sublimirati u oceni da evidentan napredak koji je ostvaren u oblasti javnih nabavki ne treba da uspori napredovanje svih aktera u sistemu ka praktičnoj primeni ne samo usvojenih strategija već i konkretnih nalaza i preporuka proisteklih iz dosadašnjeg rada Državne revizorske institucija, ali I drugih aktera u sistemu.  Na tom putu, UNDP ostaje posvećen okupljanju partnera i resursa koji zajedničkim radom mogu ubrizgati neophodna vezivna tkiva za efikasno povezivanje i koordinaciju organa uprave na svim nivoima.