Javni poziv organizacijama civilnog društva, akademskim institucijama i pojedincima

16.08.2017.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija,  a sprovodi UNDP objavljuje:

JAVNI POZIV

ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA, AKADEMSKIM INSTITUCIJAMA I POJEDINCIMA

za članstvo u

Savetodavnoj grupi ReLOaD projekta u Republici Srbiji

Specifični cilj programa je jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta jedinica lokalne samouprave (JLS), usmerenog ka većem građanskom učešću u procesima donošenja odluka i unapređenju inicijativa OCD u lokalnim zajednicama.

Kao regionalna inicijativa ReLOaD će se sprovoditi u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Kosovu*, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Predviđeno je da će ReLOaD tokom 36 meseci intervencije uključiti 50 JLS.

U Republici Srbiji je planirano da u projektu učestvuje 5 jedinica lokalne samouprave i najmanje 20 OCD.

Posebna pažnja biće posvećena rodnoj ravnopravnosti u svim projektnim ciljevima i aktivnostima.

U okviru projektne strukture, predviđeno je da se uspostavi i Savetodavna grupa u cilju pružanja podrške Partnerskom odboru i većem uticaju projekta na civilno društvo i lokalnu samoupravu. Savetodavna grupa se uspostavlja i da osigura tok informacija u vezi sa implementacijom projekta i efektima na civilno društvo i lokalnu upravu. Informacije o odgovornostima, funkcijama i sastavu Savetodavne grupe se mogu pronaći u Pravilniku Savetodavne grupe objavljenom na www.rs.undp.org. Savetodavna grupa će se sastojati od maksimalno 15 članova/ica.

Predstavnik/ca Savetodavne grupe će učestvovati u radu Partnerskog odbora. Na prvom sastanku Savetodavne grupe, nominovani članovi će odabrati svog predstavnika/cu u Partnerskom odboru.

I Kriterijumi za učešće u Savetodavnoj grupi

Projektnim dokumentom je predviđeno da članovi/ce Savetodavne grupe budu predstavnici formalnih i neformalnih mreža organizacija civilnog društva, lokalnih organizacija civilnog društva, akademske zajednice i pojedinci koji svojim prethodnim iskustvom mogu da doprinesu uspešnom radu grupe. Pozivaju se manje lokalne organizacije (grassroots organizacije) da se prijave za članstvo u Savetodavnu grupu, kako bi se uvažila mišljenja i stavovi različitih predstavnika OCD. Pri izboru članova vodiće se računa o geografskoj zastupljenosti OCD, kao i ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih tematskih sektora.

Rad članova Savetodavne grupe je volonterski.      

II Ko može da predloži kandidata/kinju?

OCD i akademske institucije mogu predložiti kandidata/kinju za člana/icu Savetodavne grupe ako:

-          su upisani u registar udruženja građana pre objavljivanja Javnog poziva,

-          u aktu o osnivanju i statutu imaju utvrđene delatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,

-          su u prethodnoj godini uspešno realizovali najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,

-          OCD koji predlažu svoje predstavnike u Savetodavnu grupu treba da su aktivni u projektima koji doprinose razvoju u zajednici i da su prepoznati od strane građana u svojoj zajednici,

-          više od polovine OCD članova/ica organa upravljanja nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce.

III Uslovi za kandidate/kinje

-          kandidat/kinja za člana/icu Savetodavne grupe može biti lice koje je državljanin/ka Srbije, sa prebivalištem u Srbiji,

-          predstavnici akademske zajednice i pojedinci koji se prijavljuju za učešće u Savetodavnoj grupi, treba da imaju najmanje dve godine iskustva i da su učestvovali u sprovođenju najmanje 2 projekta u jednoj od sledećih oblasti: civilno društvo, demokratski procesi, ljudska prava, javne finansije i fiskalna transparentnost i da budu spremni da na volonterskoj osnovi doprinesu svojim znanjem i veštinama radu Savetodavne grupe.

OCD/akademska institucija može da predloži više kandidata/kinja za člana/icu Savetodavne grupe, međutim iz jedne OCD/akademske zajednice može biti izabran/a samo jedan kandidat/kinja.

IV Potrebna dokumentacija

a). OCD treba da dostave sledeću dokumentaciju:

-          kopiju rešenja o upisu u registar udruženja građana,

-          kopije akata o osnivanju i statuta,

-          pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini,

-          izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja OCD nisu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce,

-          pismo podrške OCD predloženom kandidatu uz kraću biografiju koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata/kinje,

-          kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) organizacije koja predlaže kandidata/kinju.

b). Akademske institucije treba da dostave sledeću dokumentaciju:

-          pismo podrške akademske institucije koja kandiduje člana/icu u Savetodavnu grupu uz kraću biografiju kandidata/kinje koja pruža dovoljno informacija o iskustvu i ekspertizi predloženog kandidata/kinje,

-          kontakt podatke (telefon i/ili e-mail adresa) institucije koja predlaže kandidata/kinju.

c). Pojedinci treba da dostave sledeću dokumentaciju:

-          biografiju sa podacima o iskustvu u vezi sa ciljevima ReLOaD projekta,

-          izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca,

-          kontakt podatke (telefon ili e-mail adresa) kandidata/kinje.

V Rok i način predaje dokumentacije

Javni poziv je otvoren od 16.08. do 16.09.2017.godine

Kandidovanje za člana/cu Savetodavne grupe, vrši se dostavljanjem potrebne dokumentacije putem elektronske pošte na adresu grants.rs@undp.org, lično na recepciju UN zgrade ili putem pošte na adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) Srbija

Bulevar Zorana Đinđića 64

11070 Beograd

s napomenom: “Kandidatura za člana/icu Savetodavne grupe - ReLOaD projekat”.

Prijave za članove/ice Savetodavne grupe će se razmatrati samo ako su dostavljene blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju. Prijave treba da budu primljene od strane UNDP-a do 16.09 u 17 sati . Sve prijave koje budu primljene od strane UNDP-a posle ovog roka neće biti uzete u razmatranje.

UNDP Srbija će u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje obavestiti izabrane kandidate/kinje o rezultatima izbora. Eventualna pitanja u vezi sa postupkom predlaganja kandidata/kinje za člana/icu Savetodavne grupe se mogu dostaviti elektronskim putem, na adresu: grants.rs@undp.org.

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

 

 

 

UNDP UNDP u svetu

Nalazite se na... UNDP Srbija 
Kliknite na... UNDP globalno

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Makedonija (Bivša jugoslovenska republika) Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam Svazilend

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve