Udahnimo život Ciljevima održivog razvoja do 2030 godine! Uticaj životne sredine i kvaliteta vazduha na zdravlje u Srbiji

06.09.2017.

Beograd, 6. septembar 2017. – Okrugli sto pod nazivom “Životna sredina, kvalitet vazduha i vode, i posledice po zdravlje sa osvrtom na održive ciljeva razvoja do 2030” održan je u organizaciji Tima Ujedinjenih nacija (UN) u Srbiji uz učešće Ministarstva zdravlja, Ministarstva životne sredine, Delegacije Evropske unije u Srbiji kao i predstavnika agencija UN, nacionalnih institucija i organizacija civilnog društva.

U kontekstu UN „Agende 2030“ i Protokola o vodi i zdravlju. dr Elizabet Paunovic, Šefica Evropskog centra za životnu sredinu i zdravlje Svetske zdravstvene organizacije (SZO) u Bonu, predstavila je posebne alate za obradu rezultata istraživanja sa fokusom na zagađenje vazduha u Srbiji. Upotreba ovih alata i istraživanja predstavljena je sa ciljem doprinosa realizaciji Ciljeva održivog razvoja br. 3 – očuvanje zdravlja i br. 11 – održivi gradovi i zajednice.

Najznačajniji izazov ostvarenju ovih ciljeva u kontekstu kvaliteta vazduha predstavljaju unutrašnje zagađenje vazduha u domaćinstvima, spoljašnje zagađenje ambijentalnog vazduha i povišene srednje vrednosti tkzv. PM čestica suspendovanih u vazduhu većih gradova.

Današnji okrugli sto jedan je u nizu događaja koje zajednički organizuju Vlada Republike Srbije i Tim UN-a u Srbiji u kontekstu sprovođenja petogodišnjeg Okvira razvojnog partnerstva za period od 2016. do 2020. godine. Ovo partnerstvo usklađeno je sa nacionalnim razvojnim prioritetima Srbije i procesom predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom.

# # #

Za više informacija, molimo kontaktirajte: SZO Srbija, Violeta Egic veg@who.org.rs