Ključni spoj za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja: naučnici i sredstva za inovacije

04.10.2017.

Učesnici su u kratkom vremenskom roku stekli znanja o neophodnim koracima za pripremu, razvoj i upravljanje projektima za Horizont 2020

Beograd, 4. oktobar 2017. - Kako inovativnim projektima naših naučnika, koji bi doprineli zaštiti životne sredine, olakšati put do međunarodnih naučnih krugova ali i do neophodnih sredstava za implementaciju? UNDP u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centrom za promociju nauke (CPN) sprovodi četvorodnevnu obuku za 30 naučnoistraživačkih organizacija u Srbiji sa ciljem podizanja kvaliteta i konkurentnosti projekatnih aplikacija kojima će konkurisati na otvorene pozive najvećeg fonda Evropske unije za istraživanja i inovacije.   

Obuka je prevashodno namenjena da pomogne naučnicima da svoje projekte učine konkurentnijim za program Horizont 2020, najveći program Evropske unije za istraživanje i inovacije u periodu od 2014. do 2020. godine sa budžetom od gotovo 80 milijardi evra, a sa ciljem da pronađe rešenja za mnoge izazove modernog društva uključujući i zaštitu životne sredine.

Otvarajući skup, v.d. pomoćnik ministra za međunarodnu saradnju i evropske integracije, Prof. Dr Viktor Nedović, je istakao značaj partnerstva ministarstva i UNDP-a u ovoj važnoj misiji, kao i važnost održavanja obuka koje su namenjene podizanju kompetencija naših istraživača u međunarodnim programima saradnje. Ukazao je na pozitivne ocene Evropske Komisije (DG Research and Innovation) bazirane na rezultatima dosadašnjeg učešća Srbije u Horizont 2020 programu, ali i na činjenicu da postoji prostor za dalje unapređenje. Predložio je da prostor CPN-a bude stecište ovakvih događaja i u narednom periodu.

„Moramo da podržimo našu naučnoistraživačku zajednicu kako bi svoje projekte pripremili i predstavili u skladu sa stvarnim potrebama i izazovima sa kojima se susrećemo u dostizanju održivog razvoja koji je u službi zaštite životne sredine“, kazao je Žarko Petrović, programski analitičar u Programu UN za razvoj u Srbiji. G. Petrović je istakao i da dostizanje ciljeva Održivog razvoja zahteva timski rad, pa je poželeo naučnicima i istraživačima dobrodošlicu u ovaj tim: „bez vašeg doprinosa i učešća, nisu moguća najviša dostignuća u okviru svakog cilja.“   

Prvi utisci polaznika o obuci su pozitivni. Kažu da u su u kratkom vremenskom roku stekli znanja o neophodnim koracima za pripremu, razvoj i upravljanje projektima za Horizont 2020. „Posebno se radujem smernicama u vezi sa traženjem partnera,“ kaže Tanja Božić sa Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Obuka se sprovodi u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine”, koji sprovodi UNDP uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona na +381 (0)11 4155 310 ili imejla na communications.rs@undp.org