Kako poboljšati postupke procene uticaja na životnu sredinu u Srbiji

18.10.2017.

Okrugli sto je okupio predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine i ovlašćena lica za izradu studija o proceni uticaja

Beograd, 18. oktobar 2017 – Kako bi nova zakonska rešenja o proceni uticaja na životnu sredinu uključio i znanja, iskustva i predloge ovlašćenih lica za izradu studija o proceni uticaja, danas je organizovan okrugli sto koji je okupio upravo predstavnike ove zainteresovane strane, kao i predstavnike Ministarstva zaštite životne sredine.

Izmene zakona o proceni uticaja na životnu sredinu su neophodne kako bi se se unapredili ekološki standardi i omogućilo usklađivanje sa EU zakonodavstvom i međunarodnim konvencijama. Neophodno je, takođe, da se stvore uslovi za bolju primenu zakona, zbog čega je uključivanje ovlašćenih lica za izradu studija o proceni uticaja i to već u ranoj fazi pripreme ovog zakona od izuzetne važnosti.

Na okruglom stolu predstavljen je nacrt zakonskih rešenja i ukazano je na posebno važne aspekte koji proističu iz izmenjene direktive EU: klimatske promene, socioekonomski aspekt, zdravlje i stanovništvo, uvođenje razumnih vremenskih rokova, kao i potrebu za dodatnim licencama za izrađivače studije.

Jedna od predstavnica izrađivača studija o promeni uticaja je napomenula da je ovaj sastanak investicija, jer može da zaštiti i životnu sredinu ali i struku u budućnosti.

Ovaj okrugli sto je organizovan u okviru projekta koji ima za cilj da „ozeleni“ javne politike: „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine”, koji sprovodi UNDP uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Za više informacija, molimo Vas da nas kontaktirate putem telefona na +381 (0)11 4155 310 ili imejla na communications.rs@undp.org