Digitalni lokalni parlamenti za veću efikasnost, uštedu resursa i transparentnost rada

30.10.2017.

Učesnici konferencije Stvaranje digitalnih lokalnih skupština

Digitalne tehnologije omogućavaju izgradnju snažnih, demokratskih parlamenata koji su otvoreniji i transparentniji za građane, poruka je učesnika konferencije „Stvaranje digitalnih lokalnih skupština“ koja se održala u Master centru u Novom Sadu 30-31. oktobra 2017. U radu konferencije učestvovalo je preko 200 predstavnika lokalnih skupština iz cele Srbije, razmenjujući znanja i iskustva i  diskutujući o temama poput: značaj uvođenja digitalizacije i e-parlamenta na lokalnom nivou; najbolje prakse u zemlji i inostranstvu; izazovi, resursi i pravni okvir za postavljanje digitalnog parlamenta, kao i uticaju društvenih medija na promenu rada parlamenata.

Na otvaranju konferencije učesnicima su se obratili domaćin Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, Maja Gojković, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Karla Herši (Karla Hershey), stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica Programa UN-a za razvoj (UNDP), Ursula Lojbli (Ursula Läubli), direktorka Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, ambasada Švajcarske u Srbiji i Ištvan Pastor, predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine.

Program UN za razvoj UNDP na globalnom nivou promoviše uvođenje e-parlamenta, koristeći najbolje međunarodne prakse i iskustva. U Srbiji, uz podršku Švajcarske agencije za međunarodni razvoj SDC, UNDP je razvio softver za elektronski parlament, koji je besplatan i dostupan svim lokalnim skupštinama u zemlji. „Ova digitalna platforma koju smo razvili sastoji se iz dva segmenta, istakla je Karla Herši, stalna koordinatorka UN i stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji. „Prvi je sistem za elektronsko upravljanje dokumentima koji omogućuje veću efikasnost u radu, štedi novac i omogućava većem broju korisnika da istovremeno pretražuju informacije, pri čemu je obezbeđena sigurnost, poverljivost i raspoloživost dokumenata. Drugi deo platforme je sistem za e-glasanje, kojim se povećava transparentnost i koji uključuje audio i video zapise, i objavljivanje skupštinskih dokumenata u ‘’open-data’’ (otvoreni podaci) formatu, koji omogućava lak pristup zainteresovanima, dodala je Herši.

UNDP već pilotira e-parlament sistem u skupštinama gradova Leskovac i Pančevo. Iskustva ova dva grada, kao i Novog Sada, koji je predstavljen kao primer najbolje prakse, pokazuju da se njegovom primenom na godišnjem nivou mogu ostvariti uštede i do 4-6 miliona dinara, kroz smanjene troškova papira, goriva, kurirske službe, servisa opreme za fotokopiranje, tonera, struje i ostalih materijalnih i ljudskih troškova. Pored toga, omogućen je bolji protok informacija, uspostavljeni mehanizmi za efikasniji i efektniji rad parlamentaraca, očuvanje integriteta rada i borbu protiv korupcije.

Contact information

coms-drr.rs@undp.org