Vetar u leđa mladim liderima zaštite životne sredine na lokalu

22.12.2017.

Odgovor na pitanje kako premostiti put od ideje do realizacije projekta zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama bila je tema radionice „Mladi i životna sredina“, koja je okupila predstavnike udruženja mladih širom Srbije. Tokom novembra i decembra ove radionice su održane u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u organizaciji Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom omladine i sporta.

Mladi lideri su na ovoj radionici saznali koje teme i trendovi su aktuelni u oblasti zaštite životne sredine i kako da pripreme uspešan projekat iz ove oblasti, koji bi angažovao mlade. Učesnici su dobili i veoma korisne informacije o potencijalnim izvorima finansiranja projekata, nacionalnih i međunarodnih, kao i načinima da uspešno konkurišu za ta sredstva.

„Glavni cilj obuke je da se poveća učešće mladih u aktivnostima zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji i da oni postanu nosioci promene na putu ka efikasnijoj zaštiti prirode, boljem upravljanju otpadom, unapređenju kvaliteta vazduha, obnovljivim izvorima energije i uvođenju zelene privrede“,  rekla je Katarina Vukšić, koordinatorka projekta u Programu UN za razvoj, napominjujući da je važno da se mladima omogući da sami učestvuju u stvaranju budućnosti koju žele.

Radionice su organizovane u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine“ koji sprovodi UNDP u saradnji sa institucijama Republike Srbije, a finansira Globalni fond za životnu sredinu (GEF).

U okviru istog projekta tokom 2017. organizovana je i obuka za mlade na temu ekološkog preduzetništva, na kojoj su mladi imali priliku da razviju svoje preduzetničke sposobnosti, nauče da pripreme biznis plan i provere održivost svoje ideje.

undp-rs-mladi-zivotnasredina-2017