Srbija je na 77. mestu od 187 zemalja na listi Indeksa ljudskog razvoja

24.07.2014.


Beograd, 24. jul 2014. — Prema najnovijoj listi Indeksa ljudskog razvoja (Human Development Index – HDI), koja je Helen Klark, Administratorka UNDP-a objavila danas u Tokiju povodom predstavljanja Izveštaja o ljudskom razvoju, u Srbiji ljudski razvoj i dalje ide uzlaznom putanjom.

Za godinu 2013, HDI u Srbiji iznosi 0,745 — što spada u kategoriju visokog ljudskog razvoja – i stavlja zemlju na 77. mesto od 187 zemalja i teritorija.

Između 1990. i 2013. HDI u Srbiji je porastao sa 0,726 na 0,745, što predstavlja uvećanje od 2,6 posto, ili prosečni godišnji rast od 0,11 posto. Srbija deli ovo mesto sa Jordanom. U Evropi i Centralnoj Aziji, zemlje čiji je HDI za 2013. blizu Srbije, a imaju i približno sličan broj stanovnika, jesu Hrvatska i Belorusija.

Glavni porast u periodu od 1990. do 2013. odnosi se na životni vek po rođenju (za 4,2 godine) i prosek godina školovanja (za 2.1 godinu). Smanjen je broj siromašnih. Međutim, oni koji su u višestrukom nepovoljnom položaju kada je reč o obrazovanju, zdravlju i životnim standardima, žive u istom domaćinstvu i čine 3,1 % populacije, postali su još siromašniji. Intenzitet njihovog siromaštva porastao je sa 38,3% u 2005. na oko 40% u 2010.

Prosečan godišnji rast od 0,34 % u Srbiji između 2000. i 2013. najniži je u regionu.

Na osnovu pretpostavke da lične nesigurnosti ostavljaju ozbiljne negativne posledice na izbore koji ljudi mogu da naprave i slobode koje mogu da uživaju, Izveštaj o ljudskom razvoju za 2014. obuhvatio je i nove indikatore koji mere pretnje po ličnu sigurnost. Tako Izveštaj pokazuje da preko 3 % svetske populacije izbleglica, oko oko 15 miliona koliko ih je bilo krajem 2012, potiče iz regiona Evrope i Centralne Azije. Od ovoga, oko 35 % je iz Srbije. Takođe se iznosi da je u Srbiji prosečna stopa ubistava 3,8 na 100.000 stanovnika, što je najniža stopa u regionu.

Pod naslovom „Održavanje ljudskog napretka: smanjenje ranjivosti i osnaživanje“, Izveštaj za 2014. donosi svež pogled na ranjivost i predlaže načine za osnaživanje.

Izveštaj se pojavljuje u ključnom trenutku za Srbiju, jer se na osnovu Procene potreba za oporavak od šteta i posledica uzrokovanih poplavama, predviđa da u 2014. HDI može pretrpeti pad usled kombinacije pada prihoda i otežanog pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama, čime bi se izgubile oko 2 godine rasta. Pored ovoga, verovatno će se povećati broj lica koja žive ispod granice siromaštva.

„Izveštaj jasno pokazuje da na globalnom nivou najveće pretnje po stabilnost i stabilan razvoj predstavljaju političke i finansijske krize, fluktuacije u cenama hrane, prirodne katastrofe i nasilni sukobi. Takođe iznosi da se snaga zemlje meri njenim kapacitetom da bude dobro pripreljena, da se brzo oporavi od katastrofa i da sprovede mere da se izbegnu dublje društveno-ekonomske posledice,“ rekla je Irena Vojačkova-Solorano, Stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.

Zajedno sa drugim partnerima, UNDP je već počeo da sprovodi projekte čiji je cilj da se ono što je u poplavama oštećeno popravi tako da bude bolje nego što je bilo, pri tom povećavajući društvenu, materijalnu i institucionalnu snagu Srbije.

* * *

O HDI: Indeks ljudskog razvoja (HDI) uveden je u prvi Izveštaj o ljudskom razvoju kao kompozitna mera razvoja koja je dovela u pitanje čisto ekonomsko merenje nacionalnog napretka. Lista HDI u Izveštaju za 2014. obuhvata 187 zemalja i teritorija. Zemlje su svrstane u četiri kategorije ljudskog razvoja – veoma visok, visok, srednji i nizak.

* * *

O IZVEŠTAJU: Izveštaj o ljudskom razvoju predstavlja nezavisnu uredničku publikaciju UNDP-a, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj.

* * *

UNDP stupa u partnerske odnose sa ljudima na svim nivoima društva kako bi im pomogao da izgrade nacije koje mogu da izdrže krizu, kao i da pokrenu i održe takvu vrstu razvoja koja će svima unaprediti kvalitet života. Prisutni smo u 177 zemalja i teritorija, i nudimo globalne perspektive i lokalno znanje da pomognemo u osnaživanju pojedinačnih života i izgradnji jačih nacija.