SDG 6
« »

Nestašica vode pogađa više od 40% ljudi u svietu, što je alarmantan podatak; procenjuje se da će ovaj procenat rasti sa porastom globalne temperature kao posledice klimatskih promena. Iako 2.1 milijarda ljudi od 1990. do danas ima bolje vodosnabdevanje i sanitarne uslove, osnovni problem koji pogađa sve kontinente su sve manje količine ispravne vode za piće.

Godine 2011, 41 zemlja bila je suočena sa problemima u vodosnabdevanju; deset zemalja je skoro do kraja iscrplo zalihe obnovljivih slatkih voda, te moraju da se oslanjaju na nekonvencionalne resurse. Sve veća suša i dezertifikacija već pogoršavaju ove trendove. Projekcije do 2050. godine govore da će najmanje svaka četvrta osoba biti pogođena stalnom nestašicom vode.

Univerzalno snabdevanje ispravnom vodom za piće po pristupačnoj ceni do 2030. godine nalaže investicije u adekvatnu infrastrukturu, sanitarne objekte i unapređenje higijene na svim nivoima. Zaštita i obnavljanje ekosistema koji su povezani sa vodom, kao što su: šume, planine, močvare i reke, neophodni su ako želimo da ublažimo nestašicu vode. Isto tako, potrebna je šira međunarodna saradnja radi podsticanja efikasnosti u trošenju vode i podrške za uvođenje tehnologija za prečišćavanje vode u zemljama u razvoju.  

Goals in action

UNDP in Turkey

Managing the refuse of the refused

Turkey is accommodating more than two million Syrian refugees. One of the urgent challenges facing their host communities in the east is about how to manage the solid waste. MORE >

UNDP in Bosnia and Herzegovina

Flood warning systems in Bosnia and Herzegovina

The 2014 flooding and landslides affected more than a million people. With the understanding that advanced warning saves lives, UNDP is helping to establish a flood forecasting and early warning system in the Vrbas River basin. MORE >

UNDP in Turkmenistan

A 100-year-old reservoir gets new life

Residents in Turkmenistan rehabilitate the Ata Eke reservoir, helping to prevent water loss, increase farming areas to their original sizes, and benefit 300 residents. MORE >