Download this Document
Parlament i demokratija u 21. veku

Parliament and Democracy in the 21 century (in Serbian)

Nov 22, 2016

Publikacija „Parlament i demokratija u XXI veku: vodič ka dobroj praksi“
nudi jedinstven i aktuelan pregled dobre prakse velikog broja parlamenata
sveta – pažljivo odabranih najboljih primera za to kako parlamenti odgovaraju
izazovima savremene predstavničke demokratije. Vodič daje i pregled
osnovnih postulata parlamentarne demokratije, zahvaljujući čemu može biti
koristan za svaki novi saziv Narodne skupštine, odnosno za sve narodne poslanike.
Publikacija, takođe, svedoči o neophodnosti približavanja parlamenta
građanima.

UNDP Around the world

You are at UNDP Serbia 
Go to UNDP Global