Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

O projektu

Sve zemlje Zapadnog Balkana se suočavaju sa sličnim izazovima vezanim za nedovoljno razvijenu saradnju između jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD). Posebno je uočljiv manjak transparentnosti u finansiranju OCD što predstavlja jednu od najvećih prepreka razvoja i funkcioniranja civilnog društva.

Na osnovu sveobuhvatnog iskustva prethodnih projektnih intervencija u Bosni i Hercegovini, Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) će tretirati ova pitanja i izazove u 6 zemalja Zapadnog Balkana koje učestvuju u projektu i to: Albaniji, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji.

* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

Šta je cilj?

Opšti cilj projekta je jačanje participativne demokratije i EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka, kao i kroz unapređenje podsticajnog pravnog i finansijskog okruženja za civilno društvo.

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva na području Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela transparentnog projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u cilju njihovog većeg učešća u procesu donošenja odluka i unapređenju programa od javnog interesa za građane.

ReLOaD će podsticati saradnju između jedinica lokalne samouprave i OCD i ojačati kapacitete lokalnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekat će se baviti uvođenjem i održivošću transparentnog, razvojnog i projektnog pristupa finansiranju OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave u cilju ostvarivanja lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja.  

ReLOaD kao regionalni projekat predstavlja i platformu za umrežavanje svih partnera sa Zapadnog Balkana i razmenu iskustava i naučenih lekcija u sprovođenju programa i projekata od javnog interesa za građane. 

Kome će ReLOaD projekat koristiti i šta je naša uloga?Koristi od ReLOaD projekta će imati sledeći projektni partneri:

  • jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi),
  • organizacije civilnog društva (OCD)
  • relevantne institucije odgovorne za saradnju sa OCD


Partnerske jedinice lokalne samouprave će se birati kroz kompetitivan i transparentan proces. Cilj procesa je izbor ukupno 50 jedinica lokalne samouprave, i to: po 5 jedinica lokalne samouprave na Kosovu*, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji; 10 jedinica lokalne samouprave u Albaniji i 20 u Bosni u Hercegovini (od kojih će biti 10 novih i 10 jedinica lokalne samouprave koje su prethodno učestvovale u LOD projektu).

U izabranim opštinama i gradovima regiona ReLOaD će podržati sprovođenje 200 projekata OCD, dok se očekuje da će u Srbiji biti finansirano najmanje 20 projekata. Posebna pažnja će biti posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

ReLOaD će obezbediti uslove za konkurentan pristup pri dodeli projektnih sredstava iz budžeta jedinica lokalne samouprave i istovremeno motivisati OCD da se dodatno obuče kako bi što kvalitetnije sprovele predviđene programe. Osim toga, uvođenje transparentnog i inkluzivnog pristupa u proces raspodele sredstava na lokalnom nivou doprineće efikasnijem korišćenju budžetskih sredstava. 

ReLOaD – očekivani rezultati

Ključni rezultati ReLOaD programa u 50 jedinica lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana će biti:

·         Model transparentnog projektnog finansiranja OCD iz budžeta jedinica lokalne samouprave unapređen je i institucionalizovan u svim projektom obuhvaćenim jedinicama lokalne samouprave i kao takav promovisan i prihvaćen u regionu Zapadnog Balkana;

·         Inicijative i programi koje sprovode OCD odražavaju potrebe zajednica u partnerskim jedinicama lokalne samouprave širom Zapadnog Balkana;

·         Osnaženi su kapaciteti OCD i jedinica lokalne samouprave u implementaciji grant šema i realizovanju kvalitetnih projekata;

·         Kroz širenje dobrih praksi poboljšani su regionalno umrežavanje i dijalog civilnog društva i jedinica lokalne samouprave na Zapadnom Balkanu.

ReLOaD Zapadni Balkan

Broj projekata OCD

Ukupna vrednost (EUR)

Ukupna vrednost (USD)

Ukupan broj korisnika

200

10,03 miliona (8,5 miliona evra finansira EU, a 1,5 miliona evra partnerske jedinice lokalne samouprave i UNDP)

 

10,70 miliona (9,07 miliona USD finansira EU, a 1,63 miliona USD partnerske jedinice lokalne samouprave i UNDP)

38.000

ReLOaD Srbija

Broj projekata OCD

Ukupna vrednost (EUR)

Ukupna vrednost (USD)

Ukupan broj korisnika

Min 20

900,000

(8700.000  evra finansira EU, a 200.000 evra partnerske jedinice lokalne samouprave i UNDP)

 

963.000

(USD 750.000, a  213.000 USD partnerske jedinice lokalne samouprave i UNDP)

3000

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Esvatini Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Severna Makedonija Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve