RWC projekat, koji se sprovodi uz podršku Vlade Velike Britanije, poziva sve organizacije civilnog društva – (OCD)/nevladine organizacije (NVO) – iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije da dostave predloge projekata koji su u skladu s opštim ciljem projekta iz sledećih prioritetnih oblasti:

1.

Omogućavanje aktivnog učešća žrtava i svedoka u procesima za ratne zločine uključujući omogućavanje učešća žrtava u procesima suđenja u svojstvu svedoka ili žrtava (oštećena strana) ili da posmatraju suđenja koja se odvijaju u susednim zemljama ili suđenja sa prekograničnim elementom,

2.

Javno zagovaranje u ime individualnih žrtava ili posebnih grupa žrtava, uključujući i njihovo predstavljanje, da konkretni ratni zločini budu procesuirani,

3.

Pružanje psihološke i druge podrške (logističke, pravne, informativne) žrtvama ratnih zločina tokom njihovog delovanja u kapacitetu svedoka ili žrtava (oštećene strane) tokom postupaka,

4.

Zastupanje i/ili pružanje pravne pomoći žrtvama koje se pojavljuju u postupcima u predmetima ratnih zločina kao oštećena strana,

5.

Zastupanje i/ili pružanje pravne pomoći žrtvama u postupcima pred sudovima za naknadu štete (kompenzaciju) a nakon suđenja za ratne zločine.


Sredstva za odobrene projekte iznosiće od 5,000 EUR – 30,000 EUR. RWC projekat zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni predlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 12 meseci. Izabrani projekti trebalo bi da se sprovedu u periodu od decembra 2019. do novembra 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženja ili fondacije), u skladu s važećim zakonskim propisima u gore navedenim zemljama. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za prijavu/ apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smernicama za podnosioce projekta u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za RWC projekat može se preuzeti od 17. septembra 2019. godine (utorak), slanjem zahteva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org. Sve potrebne informacije i elektronska verzija celog paketa prijavne dokumentacije može se naći i na službenim web stranicama UNDP-a (http://www.ba.undp.org, http://www.rs.undp.org i http://www.me.undp.org). Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org, s naznakom „za javni poziv po RWC projektu“. Pitanja se mogu postavljati do četiri radna dana pre isteka roka za dostavljanje aplikacija. Odgovori na upite bit će dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti prosleđeni svim potencijalnim podnosiocima predloga ili javno objavljeni na web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primerka u štampanoj formi i u jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedeljak-petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na sledeću adresu, sa naznakom „za javni poziv RWC projekta: UN zgrada, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni predlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija/prijava je 14. oktobar 2019. godine, u 17:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja pre zvaničnog isteka roka. Spoljna strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju predloga projekata, puno ime i adresu podnosioca projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati pre zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci RWC projekat će voditi urednu evidenciju i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali predloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obavešteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim predlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na navedenim web stranicama.

Icon of SDG 16

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Esvatini Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Severna Makedonija Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve