Beograd, 8. mart 2021 -  Povodom Međunarodnog dana žena, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji podseća da, i pored značajnog napretka u društveno-ekonomskom razvoju, nijedna zemlja nije još ostvarila punu rodnu ravnopravnost.

Globalno, žene i dalje u proseku zarađuju manje od muškaraca na istom radnom mestu, suočavaju se sa stereotipima koji ih sprečavaju da se bave zanimanjima koja se tradicionalno pripisuju muškarcima, zastupljene su u manjem broju na rukovodećim pozicijama u javnom i privatnom sektoru, i nesrazmerno više svog  vremena posvećuju brizi o deci, starijima u domaćinstvu i kućnim poslovima, u odnosu na muškarce.

Jedan od najvidljivijih pokazatelja rodne neravnopravnosti, nasilje prema ženama, i dalje ostavlja ozbiljne posledice ne samo na živote žena koje su mu izložene, već i na njihove porodice i na celu zajednicu. Aktuelna pandemija COVID-19 doprinela je  povećanju rodne neravnopravnosti i dodatno pogoršala položaj žena, imajući u vidu uticaj na ekonomsku situaciju, povećanje neplaćenog rada u kući i povećan rizik od nasilja u porodici.

Ravnopravno učešće žena u svim sferama života i mogućnost da se njihov glas čuje, a perspektiva uzme u obzir kada se donose važne odluke, doprinosi ne samo boljem položaju žena, već i razvoju čitavog društva. Zato je važno da svi budu uključeni u napore koji vode kvalitetnijem i pravednijem životu za sve, kroz unapređivanje zakonodavnog okvira, kroz sprovođenje konkretnih politika i mera, aktivno podsticanje umrežavanja i aktivizma i snažno suprotstavljanje i prevazilaženje štetnih predrasuda.    

„Žene su te koje donose promene. Kada aktivno učestvuju u donošenju odluka, kada imaju mogućnost da svojim idejama, znanjem i iskustvom ravnopravno doprinose na tržištu rada, kada su zaštićene od nasilja – one podstiču razvoj celog društva. Zbog toga moramo učiniti više kako bismo dostigli rodnu ravnopravnost“, poručuje Fransin Pikap, stalna predstavnica UNDP-a u Srbiji.

UNDP u Srbiji kontinuirano sprovodi aktivnosti koje vode ka unapređivanju rodne ravnopravnosti i osnaživanju žena.  

Gradimo društvo u kome su žene zaštićene od nasilja…

Podržavamo efikasno sprovođenje zakona kojima se nasilje sankcioniše i svim ženama obezbeđuje zaštita. Pomažemo rad nevladinih organizacija kojima se žene obraćaju za podršku.

…i u kome se diskrimacija i nasilje ne tolerišu

Mediji imaju važnu ulogu u edukaciji građanki i građana o uzrocima i posledicama nasilja i neprihvatljivosti takvog ponašanja.  Zato smo osnovali i podržavamo rad grupe „Novinarke protiv nasilja prema ženama“, koja se zalaže za profesionalno informisanje javnosti o nasilju prema ženama i osnažuje žene koje su mu izložene. 

…u kom se glas žena ravnopravno čuje kada se donose važne odluke za zajednicu

Neophodno je da žene aktivno učestvuju u odlukama koje se donose i da mogu da zauzmu najviše pozicije rukovođenja. Podržavamo umrežavanje narodnih poslanica i žena na čelu gradova i lokalnih samouprava, jačajući njihov glas i podstičući da sve javne politike doprinose rodnoj ravnopravnosti.  

…u kom žene ravnopravno učestvuju na tržištu rada budućnosti

Da bi bile ekonomski osnažene žene treba da budu uključene u digitalnu transformaciju. U okviru programa prekvalifikacija za IT unapređujemo digitalne veštine žena kako bismo im pomogli u pronalaženju posla i podstakli njihovo veće učešće u ovom rastućem sektoru.

…u kom su žene bolje zaštićene od posledica klimatskih promena i zagađenja

Posledice klimatskih promena najviše osećaju žene i deca. Zbog toga ih moramo uključiti u proces donošenja odluka i pronalaženje rešenja. UNDP pomaže da se u zakone i javne politike koji se odnose na klimatske promene uključi i pitanje rodne ravnopravnosti. Radimo na tome da obnovljivi izvori energije budu dostupni svima, te da i žene, žensko preduzetništvo, gazdinstva i domaćinstva mogu da koriste i razvijaju se pomoću ovih rešenja i doprinose očuvanju okoline.

…i nijedna žena nije izostavljena

Niko ne sme da bude izostavljen kada je u pitanju rodna ravnopravnost, uključujući ranjive grupe. Radimo sa mladim ženama i muškarcima iz romske zajednice i pomažemo im da se povežu sa lokalnim institucijama, kako bi se čuo i njihov glas u zajednici.

***

Pozivamo vas da pratite naš rad i da date svoj doprinos ostvarivanju rodne ravnopravnosti a time i stvaranju ravnopravnijeg okruženja za sve, danas i u budućnosti.   

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Esvatini Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Severna Makedonija Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve