Projekti

 

Pretražite aktivnosti UNDP-a kroz interaktivnu mapu na: http://map.undp.org.rs

Sve aktivnosti možete da pretražite prema programima, kategorijama, Ciljevima održivog razvoja ili lokalnim samoupravama (kliknite na grad/opštinu koja Vas interesuje).

 

 


EU za Zelenu agendu u Srbiji

Cilj projekta je da doprinese efikasnoj, inkluzivnoj i održivoj primeni Zelene agende u Srbiji.  


Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji III

Cilj projekta je omogući ženama i devojčicama, posebno onima iz osetljivih grupa, da žive bez nasilja, ohrabriti ih da nasilje prijave i obezbediti im blagovremenu i delotvornu zaštitu.  


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Kao regionalna inicijativa, ReLOaD2 se sprovodi na Zapadnom Balkanu, konkretno u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), na Kosovu*, u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.  


EU ZA SRBIJU OTPORNU NA KATASTROFE

Glavni izazovi sistema smanjivanja rizika od katastrofa i upravljanja kriznim situacijama u Srbiji su fragmentiranost institucionalnog okvira i procedura, ali i nedovoljni kapaciteti na centralnom i…  


Dijalog za budućnost

Unapređenje dijaloga i društvene kohezije unutar, i između, Bosne i Herzegovine, Crne Gore i Republike Srbije.  


Uspostavljanje okvira transparentnosti prema Sporazumu o klimi iz Pariza

Cilj projekta je da ojača nacionalne kapacitete za primenu metodologija i alata za poboljšanje transparentnosti na osnovu Člana 13. Sporazuma iz Pariza.  


Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji

Cilj projekta je da se poboljša inkluzija osoba sa invaliditetom na tržište rada, kroz izgradnju kapaciteta zainteresovanih strana kako bi se prevazišli izazovi vezani za zapošljavanje osoba sa…  


Jačanje sinergije između Bazelske, Roterdamske, Stokholmske i Minamata konvencije na nacionalnom nivou

Cilj projekta je unapređenje saradnje izmedju ministarstava i agencija, industrije, naučnog sektora i organizacija civilnog društva u oblasti upravljanja hemikalijama i otpadom. Glavni rezultat…  


Otvorene zajednice – uspešne zajednice

U sklopu Podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, projekat „Otvorene zajednice – uspešne zajednice“ ima za cilj da unapredi stepen prihvatanja izbeglica i migranata i…  


Lokalne inicijative za socijalnu inkluziju Roma i Romkinja u Srbiji

Projekat je usmeren na dalju izgradnju kapaciteta i zapošljavanje 30 mladih Roma i Romkinja u lokalne institucije, da razvijaju, sprovode i prate sprovođenje politika za inkluziju Roma na lokalnom…  


Priprema izveštaja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Cilj projekta je uspostavljanje dvogodišnjeg ciklusa izveštavanja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) uz unapređenje saradnje i razmene informacija izmedju ministarstava i agencija,…  


Jačanje kapaciteta za unapređeno sprovođenje međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine

Cilj projekta je unapređenje sprovođenja međunarodnih sporazuma iz oblasti zaštite životne sredine u Srbiji jačanjem procesa konsultacija i uključivanjem odredbi ovih sporazuma u javne politike i…  


Pomoć trgovini

Cilj ovog projekta je da promovise inkluzivni rast kroz promociju proizvođačkih kapaciteta i konkurentnosti u okviru poljoprivrednog sektora u Srbiji.  


Integrisani odgovor na nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji II

Naš cilj je da doprinesemo razvoju društvenog i institucionalnog okruženja koje ne toleriše nasilje nad ženama i devojčicama u Srbiji.  


Ubrzavanje mehanizma odgovornosti u javnim finansijama

Unaprediti upravljanje javnih institucija zaduženih da sprovode reformu javnih finansija  


Upravljanje politikama za dobrobit građana

Opšti cilj projekta je pružanje podrške Vladi u sprovođenju mera orijentisanih ka dobrobiti građana, kako bi se značajno unapredio njihov kvalitet života.  


Unapređenje revizije opština radi odgovornosti i efikasnosti u upravljanju javnim finansijama

Opšti cilj projekta je uspostavljanje mreže između Centralne jedinice za harmonizaciju i gradova koji predstavljaju sedišta regionalnih centara.  


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Cilj projekta je da ojača partnerstvo između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva u regionu Zapadnog Balkana širenjem uspešnog modela iz Bosne i Hercegovine za finansiranje OCD projekata iz…  


Inicijativa za unapređeni kapacitet za ubrzane rezultate

UNDP podržava stvaranje unapređenih kapaciteta i obezbežuje KUJU pristup svojim platformama znanja, stručnosti i specijalizaciji i olakšava blagovremeno ostvarivanje projektnih rezultata.  


Prva procena stanja žive u Republici Srbiji

Priprema prvog inventara žive za Republiku Srbiju će pružiti potrebne informacije donosiocima odluka za ratifikaciju Minamata konvencije i ojačati kapacitete za buduće ispunjavanje obaveza prema…  


Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji

Cilj Projekta je da se poveća udeo energije iz obnovljivih izvora u energetskom bilansu Srbije, konkretno udeo biomase u proizvodnji energije.  


Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji.

Cilj EE Projekta je da podrži uvođenje sistema energetskog menadžmenta u lokalnim samoupravama širom Srbije.  


Lokalni razvoj otporan na klimatske promene

Cilj projekta je da uključi pojedince, organizacije civilnog društva, naučne zajednice, javna i privatna preduzeća da predlože nove i inovativne ideje za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene…  


Otvoreni podaci - otvorene mogućnosti

Otvoreni podaci su globalno prepoznati kao ključan faktor za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja Ujednjenih nacija.  


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)  


Strengthening the Oversight Role and Transparency of the Parliament – 2nd Phase, 2016-2019

Objective of the Project is to foster accountability in the National and local assemblies. The purpose is to bring MPs and local assembly representatives closer to their electorate, improve practices…  

UNDP UNDP u svetu

A

Albanija Alžir Angola Argentina Avganistan Azerbejdžan

B

Bahrein Bangladeš Barbados Beliz Belorusija Benin Bocvana Bolivija Bosna i Hercegovina Brazil Burkina Faso Burundi Butan

Č

Čad

C

Centralnoafrička Republika

Č

Čile

C

Crna Gora

D

Demokratska Narodna Republika Koreja Dominikanska Republika Džibuti

E

Egipat Ekvador Ekvatorijalna Gvineja El Salvador Eritreja Esvatini Etiopija

F

Filipini

G

Gabon Gambija Gana Gruzija Gvajana Gvatemala Gvineja Gvineja Bisau

H

Haiti Honduras Hrvatska

I

Indija Indonezija Irak (Republika) Iran Istočni Timor

J

Jamajka Jemen Jermenija Jordan Južna Afrika Južni Sudan

K

Kambodža Kamerun Kazahstan Kenija Kina Kipar Kirgistan Kolumbija Komori Kongo (Demokratska Republika) Kongo (Republika) Kosovo* (po rezoluciji 1244) Kostarika Kuba Kuvajt

L

Lao NDR Lesoto Liban Liberija Libija

M

Madagaskar Malavi Maldivi Malezija Mali Maroko Mauricijus i Sejšeli Mauritanija Meksiko Mijanmar Moldavija Mongolija Mozambik

N

Namibija Nepal Niger Nigerija Nikaragva

O

Obala Slonovače

P

Pacifik Pakistan Panama Papua Nova Gvineja Paragvaj Peru Program pomoći palestinskom narodu

R

Ruanda Ruska Federacija

S

Samoa (predstavništvo za više zemalja) Sao Tome i Principe Saudijska Arabija Senegal Severna Makedonija Sijera Leone Sirija Somalija Srbija

Š

Šri Lanka

S

Sudan Surinam

T

Tadžikistan Tajland Tanzanija Togo Trinidad i Tobago Tunis Turkmenistan Turska

U

Uganda Ujedinjeni Arapski Emirati Ukrajina Urugvaj Uzbekistan

V

Venecuela Vijetnam

Z

Zambija Zelenortska ostrva Zimbabve